Silmänä ja ruumiina

Etnografian tekemisessä painotetaan kenttäpäiväkirjan – tai pikemmin kenttäpäiväkirjojen – kirjoittamista tärkeänä osana tutkimuksen tekoa. Erityisesti autoetnografiassa kenttäpäiväkirjoista tulee keskeinen osa tutkimuksen aineistoa. Paikantumista ja reflektointia painottava nykytutkimus näkee ensiarvoisen tärkeänä sen, että tutkija kirjoittaa, kirjaa ylös kenttätyötä tehdessä syntyneet kokemuksensa ja ajatuksensa. Kenttätyötä tekee kuitenkin kokonainen ihminen, ei vain näkevä ja ajatteleva pää. Paikalla ollaan … More Silmänä ja ruumiina

Advertisement