Luettua: Kuinka meitä mitataan?

Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään 2014. Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen ja Jarmo Saarti (toim.) Tampere: Vastapaino. Vastapaino on julkaissut kiinnostavan tietopaketin, joka ei käsittele pelkästään tieteellistä viestintää vaan lisäksi paljon muita akateemisen maailman lainalaisuuksia. Teos soveltuu luettavaksi kaikille yliopistoyhteisössä työskenteleville ja suosittelen sitä vahvasti jokaisen tohtorikoulutettavan oheislukemistoksi. Teoksen alussa on tiivis ja kiehtova johdatus … More Luettua: Kuinka meitä mitataan?

Referee-lausunnoista

Akateemisen julkaisemisen yksi keskeisin laadunvarmistuksen väline on vertaisarviointi eli referee-käytäntö. Refree-julkaisussa ilmestyneitä artikkeleita arvostetaan korkeammalle kuin muunlaisissa julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita. Tosin referee-julkaisutkin rankataan eri luokkiin uudessa Julkaisufoorumi-järjestelmässä ja tutkijoita rohkaistaan kirjoittamaan nimenomaan korkealle rankattuihin lehtiin – yliopisto saa niistä enemmän pisteitä ja viime kädessä enemmän rahaa. Tieteellisissä lehdissä julkaistavaksi tarkoitetut artikkelit lähettää lehden päätoimittaja tai … More Referee-lausunnoista