Portinvartijakirjoitusta

Väitöskirjakäsikirjoituksesta laadittavan esitarkastuslausunnon kirjoittaminen on äärimmäisen vaativa tehtävä, vaikka sen keskeinen sanoma sijaitseekin tekstin yhdessä, viimeisessä virkkeessä. Siinä käsikirjoitus joko hyväksytään julkaistavaksi väitöskirjana tai julkaisulupa evätään. Esitarkastuslausunnon kirjoittaja toimii tieteenalan portinvartijana: Minkälainen tutkimus hyväksytään tämän tieteenalan väitöskirjaksi? Esitarkastuslausunnon kirjoittajia on kaksi. Useimmiten he kirjoittavat kumpikin oman lausuntonsa, mutta he voivat tehdä myös yhteisen lausunnon. Usein … More Portinvartijakirjoitusta

Advertisement

Luettua: Tieteen yleistajuistamisesta

Urpu Strell­man & Johanna Vaat­to­vaara (toim.) 2013. Tie­teen yleis­ta­juis­ta­mi­nen. Hel­sinki, Gau­dea­mus, 281 s. Urpu Strell­ma­nin ja Johanna Vaat­to­vaa­ran toi­mit­tama teos tie­teen yleis­ta­juis­ta­mi­sesta tar­joaa sekä yleistä tie­toa tut­ki­jan ja yhteis­kun­nan suh­teista että eri­tyi­siä vink­kejä ja ohjeita eri­lai­siin tilan­tei­siin, joissa tut­kija on vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa yhteis­kun­nan eri ylei­sö­jen kanssa. Teok­sessa puhu­taan kan­san­ta­juis­ta­mi­sen tai popu­la­ri­soin­nin sijaan nime­no­maan yleis­ta­juis­ta­mi­sesta, mikä tuo esiin … More Luettua: Tieteen yleistajuistamisesta

Kesä ja kirjoittaminen

Miksi kesä ja kirjoittaminen kuuluvat yhteen samoin kuin kesä ja uudet perunat, mansikat tai meressä uiminen? Kytkös tuntuu vahvana ainakin näin kesäkuun alkupäivinä, kun kesä odottaa koskemattomana, arkipäiväistymättömänä ja nuhjaantumattomana. Kun kesä on aivan uusi ja käyttämätön ja kokonaan edessä, sen voi mielessään täyttää uusien perunoiden, mansikoiden ja uimisen lisäksi kirjoittamisella. Kesä on kuin upouusi … More Kesä ja kirjoittaminen