Menneitä ja tulevia kirjoittamisia

Vuodenvaihde on hyvä aika, myös kirjoittamisen osalta, pohtia mennyttä ja suunnitella tulevaa, olla tyytyväinen saavutuksiinsa ja odottaa innokkaana edessä olevia haasteita. Tekstityöpaja on yhdessä jatko-opiskelijoiden kanssa järjestämämme kirjoittamiseen keskittyvä seminaarimuotoinen, säännöllisesti kokoontuva yhteenliittymä. Aina vuoden vaihtuessa asetamme yhdessä tulevan vuoden kirjoittamistavoitteemme. Tulevaa vuotta suunnitellessa katsotaan myös sitä, miten menneen vuoden tavoitteet ovat toteutuneet. Osa asettamistamme … More Menneitä ja tulevia kirjoittamisia

Advertisement

Minun tekstini ei ole minun

Yleistajuinen, oppikirjamainen teksti tieteenalan perusteista syntyy ja hioutuu pitkässä prosessissa, jossa yksiselitteinen käsitys tekijyydestä asettuu kyseenalaiseksi. Kaikki luetut teokset, kuunnellut luennot ja käydyt keskustelut rakentuvat pohjaksi luennoille, jotka vuosien toistojen myötä hioutuvat ja päivittyvät. Samassa hioutumisen prosessissa ne samalla etääntyvät lähteistään ja kadottavat siihen suoran kytköksen: minkä ajatuksen olen lukenut mistäkin kirjasta; mikä anekdootti on … More Minun tekstini ei ole minun

Luettua: Kuinka meitä mitataan?

Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään 2014. Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen ja Jarmo Saarti (toim.) Tampere: Vastapaino. Vastapaino on julkaissut kiinnostavan tietopaketin, joka ei käsittele pelkästään tieteellistä viestintää vaan lisäksi paljon muita akateemisen maailman lainalaisuuksia. Teos soveltuu luettavaksi kaikille yliopistoyhteisössä työskenteleville ja suosittelen sitä vahvasti jokaisen tohtorikoulutettavan oheislukemistoksi. Teoksen alussa on tiivis ja kiehtova johdatus … More Luettua: Kuinka meitä mitataan?

Luettua: Tieteen yleistajuistamisesta

Urpu Strell­man & Johanna Vaat­to­vaara (toim.) 2013. Tie­teen yleis­ta­juis­ta­mi­nen. Hel­sinki, Gau­dea­mus, 281 s. Urpu Strell­ma­nin ja Johanna Vaat­to­vaa­ran toi­mit­tama teos tie­teen yleis­ta­juis­ta­mi­sesta tar­joaa sekä yleistä tie­toa tut­ki­jan ja yhteis­kun­nan suh­teista että eri­tyi­siä vink­kejä ja ohjeita eri­lai­siin tilan­tei­siin, joissa tut­kija on vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa yhteis­kun­nan eri ylei­sö­jen kanssa. Teok­sessa puhu­taan kan­san­ta­juis­ta­mi­sen tai popu­la­ri­soin­nin sijaan nime­no­maan yleis­ta­juis­ta­mi­sesta, mikä tuo esiin … More Luettua: Tieteen yleistajuistamisesta

Blogikirjoittamisen politiikkaa ja filosofiaa

Tieteen yleistajuistaminen -teoksessa Kimmo Svinhufvud pohtii verkkoon kirjoittamista nimenomaan yhtenä tieteen yleistajuistamisen muotona. Verkkoon kirjoittaminen voidaan nähdä osana yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vaikuttamista. Svinhufvudilla on pitkä kokemus verkkokirjoittamisesta ja hänen esittämänsä huomiot onkin syytä muistaa. On tärkeää ajatella lukijaa erityisesti kirjoitettaessa verkkoon; lukijan on saatava tekstistä jotain. Sekä sanomalehtitekstin että etenkin verkkoon kirjoitettavan tekstin on … More Blogikirjoittamisen politiikkaa ja filosofiaa